Er is een AED aanwezig binnen ons gebouw voor noodgevallen.